TURKIYE - Nilesat Frequency

10872 
V
 27500

Eutelsat 7WA @ 7°W