Follow Us

Sky Witness HD / Sky DC Heroes HD - Astra FrequencySky Witness +1
12110
H
DVB-S QPSK
27500 5/6

12148 H
DVB-S QPSK
27500 5/6

Sky Witness HD

12188 H
DVB-S2 QPSK
29500 8/9

Sky DC Heroes HD

12188 H
DVB-S2 QPSK
29500 8/9

Astra 28E

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2