Follow Us

ESPN Caribbean / ESPN Syndication - Frequency + Code 23.01.2020

ESPN Caribbean / ESPN Syndication - Frequency + Code
23.01.2020

Telstar 12 @ 15°W
12609
7552
MPEG 2 – 4:2:0 – SDTV

ID:ESPN Caribbean (Caribbean 901)
CW: 12 43 95 EA 46 83 AD 76
NoSpaces: 124395EA4683AD76

ID:ESPN Syndication (Syndication 902)
CW: 44 56 85 1F 32 67 BC 55
NoSpaces: 4456851F3267BC55

All Biss Key - Apk Download 2020

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2